Austris |Pirmdiena 22. Janvāris 2018
Sadaļa: Home » PASAULĒ » Obligātās pārvaldības prasības staļļu īpašniekiem
  • LetaDEAC

Obligātās pārvaldības prasības staļļu īpašniekiem 

Obligātās pārvaldības prasības ES līmenī ir noteiktas Regulas Nr.73/2009 II pielikumā, savukārt Latvijas līmenī tās ir definētas Ministru kabineta noteikumu Nr.173 14.pielikumā.


Visas prasības skatīt šeit: http://www.zm.gov.lv/?sadala=2074&id=12210

Obligātajās pārvaldības prasībās ir atsevišķi punkti ar kuriem būtu jāiepazīstas katram staļļa īpašniekam vai apsaimniekotājam.

Piemēram:
1.4.1. prasība “Pasākumi attiecībā uz kūtsmēslu apsaimniekošanu”   
http://www.likumi.lv/doc.php?id=91777

2.1.1. prasība “Par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu”
2.1.2. prasība “Par novietnes dzīvnieku reģistru un informācijas sniegšanu”

3.3.4. prasība “Lauksaimniecības dzīvnieku barības nekaitīguma prasības”
3.6. prasība „Noteiktu dzīvnieku slimību kontroles un īpaši pasākumi saistībā ar cūku vezikulāro eksantēmu”

4. Prasības dzīvnieku labturības jomā

Informācija no www.zm.gov.lv

Līdzīgi raksti:

Komentēt

Komentēšana pieejama tikai pēc autorizācijas.REKLĀMA