Alvīne |Sestdiena 16. Decembris 2017
Sadaļa: Home » LATVIJĀ » Mainīs nosacījumus, lai veicinātu ES naudas ieguldīšanu lauku attīstībā
  • LetaDEAC

Mainīs nosacījumus, lai veicinātu ES naudas ieguldīšanu lauku attīstībā 

25. janvārī Zemkopības ministrijā Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē tika izvērtēta Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” īstenošanas gaita.

Lai veicinātu šā pasākuma attīstību un efektīvāku Eiropas Savienības atbalsta līdzekļu ieguldīšanu lauku attīstībā, sēdē nolemts mazajiem projektiem ar attiecināmo izmaksu summu līdz 35 000 latiem, atvieglot atbalsta saņemšanas nosacījumus, palielinot atbalsta intensitāti no 60 uz 70 procentiem no attiecināmo izmaksu apjoma un atceļot prasību pierādīt finanšu līdzekļu esamību, kā arī projekta iesniegumā norādot tikai naudas plūsmu. Ja projekts tiks apstiprināts, pēc diviem līdz trim gadiem tā realizētājam ir jāsasniedz projektā plānotie rezultāti – gada apgrozījumam jābūt vismaz 20 procentu apmērā no investīciju apjoma.

Līdz 2013. gada beigām pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” pieejami 23,6 miljoni lati. Pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 2012. gadā paredzēts izsludināt divas pieteikšanās kārtas.

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē nolemts arī veikt finansējuma pārdali LAP 1. ass ietvaros, pārdalot 1 miljonu latu no pasākuma „Atbalsts daļēji naturālajām saimniecībām” uz pasākumu „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, lai 2012. gadā šajā pasākumā būtu iespējams izsludināt vēl vienu kārtu. Tā kā pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ir finansējuma iztrūkums gandrīz 2,5 miljonu latu apmērā, nolemts pārdalīt finansējumu no pasākumiem „Priekšlaicīgā pensionēšanās”, „Standartu sasniegšana”, „Ražotāju grupas”, kuru īstenošana ir noslēgusies un izveidojies finanšu atlikums.

Informācija no www.zm.gov.lv

Līdzīgi raksti:

Komentēt

Komentēšana pieejama tikai pēc autorizācijas.REKLĀMA