Zane, Zuzanna |Pirmdiena 19. Februāris 2018
Sadaļa: Home » LATVIJĀ » LLKC konsultanti veterinārmedicīnā un lopkopībā iegūst starptautiska semināra sertifikātus
  • LetaDEAC

LLKC konsultanti veterinārmedicīnā un lopkopībā iegūst starptautiska semināra sertifikātus 

Rīgā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR aprīļa beigās notika dzīvnieku labturībai veltīts starptautisks seminārs Dzīvnieku labturības pilnveidošana: praktiskā pieeja. Seminārā speciālisti iepazīstināja ar jaunāko informāciju šajā jomā un diskutēja par dzīvnieku labturībā būtiskiem standartiem. Notika gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība darba grupās un izbraukuma sesijās. Seminārā piedalījās 110 veterinārārsti un citi nozares speciālisti no Itālijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Francijas, Spānijas, Dānijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. No SIA Latvijas Lauku konsultāciju uz izglītības centrs (LLKC) pasākumā piedalījās LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns, Aizkraukles konsultāciju biroja konsultante lopkopībā Līga Ņičiporuka un Jelgavas konsultāciju biroja speciāliste Liesma Vicinska. Noslēgumā visi dalībnieki saņēma sertifikātu par piedalīšanos seminārā un tajā sniegto zināšanu apguvi.


Semināru vadīja institūta BIOR Pētniecības un attīstības departamenta vadītājs Aivars Bērziņš. Pasākuma atklāšanas sesijā uzstājās Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Antra Briņķe, Eiropas Komisijas dzīvnieku veselības eksperte Judite Krommere, Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, Eiropas Veterinārārstu federācijas prezidents Kristofs Buholts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Ilmārs Dūrītis un Latvijas Veterinārārstu biedrības prezidente Māra Viduža.


Stāsta LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns:

- Seminārs bija veltīts dzīvnieku labturībai. Galvenā uzmanība tika pievērsta piecu dzīvnieku brīvību ievērošanai. Tas ir: dzīvnieki nedrīkst ciest no sāpēm, no stresa un bailēm, tiem jānodrošina pieejama barība un ūdens, piemērota dzīves vide un pieejams patvērums no nelabvēlīgiem laika apstākļiem.


Pēc vispārējās semināra daļas dalībnieki sadalījās četrās darba grupās: liellopu, cūku, putnu un savvaļas dzīvnieku labturības speciālistu grupās. Es piedalījos liellopu labturības darba grupā, un tajā tika prezentēta jauna pieeja dzīvnieku labturības vērtējumam. Šīs darba grupas sēdi atklāja Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone. Turpinājumā sekoja SIA Agrera pārstāvja Pētera Damberga uzstāšanās. Faktiski tā bija filozofiska domu apmaiņa ar auditoriju, vēršot uzmanību uz to, ka pirmajā vietā audzētājiem vienmēr ir dzīvnieks, bet cilvēks ir atbildīgs par dzīvnieku, ko pieradina.


Darba grupas praktiskajā daļā uzstājās Barselonas universitātes lektore un Eiropas liellopu eksperte Havjēra Manteka Vilanova. Viņa informēja par pilnīgi jaunas dzīvnieku labturības koncepcijas ieviešanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas faktiski jau ir adaptēta uz pastāvošās likumdošanas pamata. Galvenais uzsvars tika likts uz dzīvnieku barošanu un mītņošanu, govju guļvietu komfortu, piekļuvi barībai un ūdenim, ventilāciju, stresa faktoru novēršana, atragojot dzīvniekus un veicot dažādas veterinārās manipulācijas, piemēram, nobarojamo buļļu kastrāciju un dzīvnieku fiksāciju manipulāciju laikā.


Eiropas liellopu eksperts no Vet Agro Sup Campus grupas Monjē Luks no Francijas kopā ar studentiem ir izstrādājis dzīvnieku labturības novērošanas skalu un datorprogrammu, ar kuras palīdzību var izvērtēt dzīvnieku temperamentu un labsajūtu. Ievērojot rekomendējošo dzīvnieku labturības novērtējuma metodiku un iegūtos datus apstrādājot speciālā datorprogrammā, ir iespēja spriest par tendencēm dzīvnieku barošanā, dzīvnieku novietnes komforta parametriem un kāju slimību izplatību ganāmpulkā. Šī ir pilnīgi jauna pieeja dzīvnieku veselības un labturības izvērtēšanā.


Praktiskā darba grupu dienā bija iespēja praktiski izvērtēt dzīvnieku labturību katrā no dzīvnieku grupām pēc šīs metodes, izbraucot uz saimniecībām. Liellopu labturības darba grupai bija iespēja apmeklēt Viestura Liepiņa zemnieku saimniecību Kalndunduri Raganā, cūku labturības grupai – SIA Ancers, mājputnu labturības grupai – AS Balticovo, savvaļas dzīvnieku labturības grupai – Rīgas Zooloģisko dārzu. Pēc saimniecību apmeklējuma notika iepazīstināšana ar iegūtajiem rezultātiem, lai par tiem uzzinātu arī citas darba grupas. Liellopu labturības darba grupas secinājums bija sekojošs: dzīvnieki saimniecībā jūtas komfortabli, nav bailīgi, taču atsevišķiem dzīvniekiem tika konstatētas novēršamas kāju slimības.


Konferencē iegūtās zināšanas laika gaitā tiks ieviestas Latvijas piensaimniecībās, tās tiks izmantotas lauksaimnieku un arī lopkopības konsultantu apmācību laikā.

Semināru organizēja EK Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Eiropas Veterinārārstu federāciju, Zemkopības ministriju un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu Bior.


Sagatavoja Dace Millere,

LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Informācija no: http://www.laukutikls.lv

Līdzīgi raksti:

Komentēt

Komentēšana pieejama tikai pēc autorizācijas.REKLĀMA