Zane, Zuzanna |Pirmdiena 19. Februāris 2018
Sadaļa: Home » NOLIKUMI/12 » LJF kausa IV posms pajūgu braukšanā: 29.09
  • LetaDEAC

LJF kausa IV posms pajūgu braukšanā: 29.09 

LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS KAUSS PAJŪGU BRAUKŠANĀ

IV POSMA SACENSĪBU

NOLIKUMS


1. Vieta un laiks.


Sacensības notiks 2012. gada 29. septembrī Ķekavas novada Ķekavas pagasta ‘’BRAUEROS’’. Sacensību sākums plkst. 10.00.

Karte:

http://maps.google.com/maps

2. Organizators.


Sacensības organizē biedrība ‘’Zelta rati’’ sadarbībā ar LJF. Sacensību goda sponsors SIA ‘’Kalnakrogs’’.

Sacensības atbalsta: Ķekavas novada dome, Ķekavas novada sporta aģentūra, ĶSSC, Politisko partiju apvienība’’ Saskaņas centrs’’ Ķekavas nodaļa, SIA ‘’Magnum veterinārija’’, SIA’’Bertas nams’’, SIA’’ABS fabrika’’, SIA’’ Alis CO’’, daudznozaru kompānija SIA’’Daugava’’, Z/S ‘’Virškalni’’, SIA’’Ķekavas dārzi’’.

3. Dalībnieki.


LJF biedri un citu valstu sportisti.


Sacensības tiek tiesātas pēc FEI Pajūgu braukšanas un FEI Vispārējiem noteikumiem, izņemot tos punktus, kas minēti Nacionālajos noteikumos.

Sacensības notiks :

Zirgu,

poniju,

jaunzirgu,

jauno poniju


vienjūgu un divjūgu klasēs, kā arī loka aizjūga klasē.

Ja kādā no zirgu, poniju vienjūgu vai divjūgu klasēm ir tikai viens dalībnieks, tad sacensību ietvaros klases tiek apvienotas.

Zirgi, kas piedalās sacensībās pirmo sezonu, drīkst startēt jaunzirgu klasē, neatkarīgi no vecuma.

Sacensību organizators piedāvā iespēju saīsinātā distancē, ārpus LJF kausa konkurences, startēt arī mazajiem ponijiem (skausta augstums vienjūgos zem 120 cm, divjūgos zem 108 cm).

4. Sacensību amatpersonas.


Sacensību galvenais tiesnesis Ligija Biteniece.

Maršruta sastādītājs : Kristaps Caune

Manēžas braukšanas tiesneši: Agnese Kukaine, Airisa Penele, Dzintra Neilande.

Sacensību sekretārs: Inita Krīgere

Sacensību veterinārārsts: Daiga Birkmane

Sacensību ārsts : Indra Priede


5. Sacensību programma.


Plkst. 10.00 Disciplīna A Manēžas braukšana. (laukums 40×100 m., zāles segums).


Jaunzirgi, pirmo sezonu startējošie zirgi, poniji – manēžas braukšanas tests četrus gadus veciem zirgiem (Polija 2011), pielikums Nr. 1

Zirgi un poniji – braukšanas tests BHDTA Intermediate 2008,  pielikums Nr. 2


Disciplīna Nr.2 Konusu braukšana


Jaunzirgi, pirmo sezonu startējošie zirgi, poniji un „mazie poniji” 10 min pēc manēžas testa izpildes startē konusu maršrutā ( 12 šķēršļi). 954. pants, sacensības uz kļūdām.


Zirgiem, ponijiem – apvienotais konusu maršruts ar maratona šķēršļiem (sacensības uz laiku). Sākums stundu pēc manēžas braukšanas disciplīnas.

6. Apbalvošana.


Balvu fonda sadalījums pa vietām zirgu vienjūgu klasē 100, 50, 30, 15, 10 Ls

Balvu fonda sadalījums pa vietām zirgu divjūgu, poniju vienjūgu un divjūgu klasēs 40, 30, 20, 15, 10 Ls

Apbalvo

pirmo piecu vietu uzvarētājus katrā klasē, ja klasē ir 8 vai vairāk dalībnieki.

pirmo trīs vietu uzvarētājus, ja klasē ir mazāk par 8 dalībniekiem.

1 – 2 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 25% no paredzētā naudas balvu fonda;

3 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 50% no paredzētā naudas balvu fonda;

4 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 75% no paredzētā naudas balvu fonda;

5 un vairāk dalībnieki, uzvarētāji iegūst 100% no paredzētā naudas balvu fonda.


Jaunzirgi, loka aizjūgu braucēji, jaunie poniji, „Mazo poniju klase” tiks apbalvota ar pārsteiguma balvām.

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar rozetēm, diplomiem.


Apbalvošanas notiks 30 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša apvienotajā konusu un maratona šķēršļu maršrutā.

Uz apbalvošanas ceremoniju dalībniekiem jāierodas ar iejūgtiem zirgiem, ģērbtiem manēžas braukšanas formā.


7. Pieteikšanās.


Pieteikšanās līdz 26. septembrim plkst. 18.00

Zane Krūmiņa zeltarati@inbox.lv vai pa tālruni +371 29400521.

Ligija Biteniece ligija.biteniece@inbox.lv vai pa tālruni +37129142285
Dalības maksa 10 Ls,

Ievedamajiem zirgiem un ponijiem jābūt līdzi pasei. Pasēs jābūt atzīmēm par veterinārajiem izmeklējumiem un vakcinācijām atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


8. Papildinformācija.


Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.

Sacensības tiek vērtētas ar koeficentu 1.5


Braucēji, palīgi, tiesneši, laukuma palīgi sekretariātā varēs saņemt numuriņus loterijai, kas notiks 30 min. pēc apbalvošanas.


Zirgi sacensību vietā ar boksiem netiek nodrošināti.

Zirgu izmitināšana iespējama stallī 3 km no sacensību vietas, bokss nodrošināts ar pakaišiem, sienu (ūdeni vietu skaits ierobežots). Pieteikties Zane Krūmiņa zeltarati@inbox.lv vai pa tālruni +371 29400521

 


Līdzīgi raksti:

Komentēt

Komentēšana pieejama tikai pēc autorizācijas.REKLĀMA