Abonējiet Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra izdevumus

Informatīvais izdevums “Lauku Lapa”

“Lauku Lapa” informē par aktualitātēm lauku attīstībā, uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā. Jaunumi likumdošanā, labas un pārņemamas prakses piemēri dažādās lauku uzņēmējdarbības jomās un speciālistu ieteikumi efektīvākas saimniekošanas nodrošināšanai. Ik mēnesi – kalendārs par svarīgākajiem datumiem, kurus nedrīkst aizmirst katrs lauksaimnieks.

“Lauku Lapa” iznāk reizi mēnesī. Gada piegādes cena – 4,80 eiro, pusgadam – 2,40. Abonēšanas indekss – 1163. Izdevumu iespējams abonēt visās “Latvijas Pasta” nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” mājaslapā elektroniskās abonēšanas sadaļā.

Abonēšana: https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/latviesu_valoda/1163/2018_gads/

Žurnāls “Latvijas Lopkopis”

LLKC izdotais žurnāls „Latvijas Lopkopis” ir vienīgais specializētais izdevums Latvijā, kas informē par aktualitātēm piena un gaļas lopkopībā, kā arī zirgkopībā un putnkopībā. “Latvijas Lopkopī” varat lasīt intervijas ar nozares līderiem, tajā atradīsiet saimnieku pieredzes stāstus, praktiskus padomus piena un gaļas lopu audzētajiem, kā arī rakstus par nozarei saistošām likumdošanas izmaiņām un tirgus tendencēm.

“Latvijas Lopkopis” iznāk reizi mēnesī. Gada piegādes cena – 32,40 eiro, pusgadam – 16,20 eiro. Izdevumu iespējams abonēt visās “Latvijas Pasta” nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” mājaslapā elektroniskās abonēšanas sadaļā.

Abonēšana: https://abone.pasts.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/zurnali/2044/2018_gads/