Austris |Pirmdiena 22. Janvāris 2018
Sadaļa: Home » LATVIJĀ » Apkopos pieredzi par dabisko pļavu un ganību kopšanu
  • LetaDEAC

Apkopos pieredzi par dabisko pļavu un ganību kopšanu 

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ar anketēšanas palīdzību vēlas noskaidrot lauksaimnieku pieredzi dabisko pļavu un ganību kopšanā un izmantošanā.

Lauksaimnieki anketās aicināti arī izteikt viedokli par pļavu un ganību vērtībām un ar tām saistītām tautas tradīcijām.

Kā norāda DAP, dabiskās pļavas un ganības Latvijā aizņem tikai 0,7% no valsts teritorijas, taču to daudzveidības nozīme ir milzīga, jo tajās aug 40% no aizsargājamām sugām, no kuriem lielākā daļa ir ārstniecības augi. Turklāt grāmatās par pļavkopību ir atrodamas tikai norādes par to, kā pļavas iekultivēt un ielabot, tādā veidā tikai iznīcinot augu sugu un kukaiņu bagātību, norāda pārvalde.

Lauksaimnieku uzmanību vērš uz to, ka pašlaik jau gandrīz pilnībā ir izzudušas zināšanas par dabisko pļavu un ganību apsaimniekošanu, un arvien mazāk ir to cilvēku, kuri pļavas kopj un izmanto, vienlaicīgi ļaujot tajās augt dažādām pļavu puķēm.

No anketām apkopoto informāciju DAP plāno izmantot, rakstot vadlīnijas dabisko pļavu un ganību apsaimniekošanai dabas daudzveidībai draudzīgā veidā. Tās būs domātas gan pašiem īpašniekiem, gan ekspertiem, gan arī dabas aizsardzības speciālistiem. Vadlīnijās būs padomi par dabas daudzveidību saudzējošu apsaimniekošanu, dažādu dabisko pļavu un ganību veidiem un to sugu atpazīšanu, kā arī idejas pļavu dabas vērtību izmantošanai.

Paredzēts, ka pirmie 500 anketu iesniedzēji vadlīniju grāmatu saņems bez maksas.

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 

Līdzīgi raksti:REKLĀMA