Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

Kārta atvērta
15.10.2015.-01.12.2019.

Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts augkopībai
  • Atbalsts lopkopībai

 

Atbalsta pretendenti

  • Juridiska persona
  • Privātpersona
  • Zemnieku saimniecība

 

Vairāk informācijas