Alvīne |Sestdiena 16. Decembris 2017
Sadaļa: Home » LATVIJĀ » Atvērta virkne jaunu LEADER projektu
  • LetaDEAC

Atvērta virkne jaunu LEADER projektu 

Lauku attīstības programmas 4.ass “LEADER pieejas īstenošana” ietvaros martā un aprīlī vietējo rīcības grupu teritorijās iespējams piedalīties projektu iesniegumu konkursos. Izsludināti konkursi uz tādiem pasākumiem kā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Šo pasākumu ietvaros VRG piešķir atbalstu dažādām rīcībām:

  • lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos,
  • dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana,
  • vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana,
  • amatniecības, netradicionālās lauksaimniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana,
  • sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības attīstība, veicinot veselīgu brīvā laika pavadīšanu,
  • jaunu sociālo pakalpojumu izveide, veselīga dzīvesveida popularizēšana un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana,
  • sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,
  • atbalsts nodarbinātības veicināšanai.
 

Biedrība

 

Kārta atvērta

PPP biedrība “Zied Zeme” 07.03.2014.-07.04.2014.
PPP biedrība “Sernikon” 17.03.2014.-17.04.2014.
Gaujas Partnerība 17.03.2014.-17.04.2014.
Lauku partnerība “Sēlija” 18.03.2014.-18.04.2014.
Jelgavas lauku partnerība “Lielupe” 19.03.2014.-19.04.2014.
Liepājas rajona partnerība 21.03.2014.-22.04.2014.
Lauku partnerība “Ziemeļgauja” 21.03.2014.-22.04.2014.
Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība “Kaimiņi”
25.03.2014.-25.04.2014.
Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija
25.03.2014.-25.04.2014.
Krāslavas rajona partnerība 25.03.2014.-25.04.2014.
Īģes lauku partnerība 28.03.2014.-28.04.2014.
Rēzeknes rajona kopienu partnerība 28.03.2014.-28.04.2014.
Abulas lauku partnerība 28.03.2014.-28.04.2014.
Partnerība Laukiem un Jūrai 28.03.2014.-28.04.2014.
Bauskas rajona lauku partnerība 28.03.2014.-28.04.2014.
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 28.03.2014.-28.04.2014.
Balvu rajona partnerība 28.03.2014.-28.04.2014.
07.04.2014.-07.05.2014.
Saldus rajona attīstība biedrība 31.03.2014.-30.04.2014.
No Salacas līdz Rūjai 04.04.2014.-06.05.2014.
Aizkraukles rajona partnerība 07.04.2014.-07.05.2014.
Talsu rajona partnerība 07.04.2014.-07.05.2014.
Cēsu rajona lauku partnerība 07.04.2014.-07.05.2014.
Alūksnes lauku partnerība 07.04.2014.-07.05.2014.
Ludzas rajona partnerība 07.04.2014.-07.05.2014.
Kandavas partnerība 09.04.2014.-09.05.2014.
Dobeles rajona lauku partnerība 09.04.2014.-09.05.2014.
Stopiņu un Salaspils Partnerība 09.04.2014.-09.05.2014.
Pierīgas partnerība 11.04.2014.-12.05.2014.
Biedrība “Sateka” 14.04.2014.-14.05.2014.
Biedrība “Ropažu partnerība” 14.04.2014.-14.05.2014.
Partnerība “Zaļā vārna” 14.04.2014.-14.05.2014.
Baldones Partnerība 15.04.2014.-15.05.2014.

Sīkāka informācija par VRG izsludinātajiem projektu konkursiem, kā arī projektu konkursu paziņojumi atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapāwww.lad.gov.lvsadaļā ES atbalsts/Lauku attīstības programmas pasākumi/ LEADER pieejas īstenošana.

Informācija: LLKC VLT 

Līdzīgi raksti:REKLĀMA