Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola piedāvās jaunu izglītības programmu jauniešiem, kuri mīl zirgus

Kā ziņo medijs Latgales Laiks, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola plāno piedāvāt jaunu izglītības programmu jauniešiem, kuri mīl zirgus, grib iemācīties tos pareizi kopt un apmācīt.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršune un direktores vietniece izglītības jomā Ilga Mališeva paredz programmas izveidi, kura sagatavotu speciālistus zirgkopībai.

Pirms laika skola sāka darbu pie jaunās programmas izstrādes, Valsts izglītības satura centrā esot saņēmusi skaidrojumu, ka profesiju kartē profesijas „zirgkopis” vai “zirgkopības speciālists” nav un nav izstrādāts arī standarts šādai profesijai. Tomēr Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes sēdē tika pieņemts lēmums iekļaut nozares profesiju kartē jaunu profesiju „lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā” un līdz ar to arī izstrādāt standartu, Latgales Laikam ziņo Ērika Šaršune.

Nozaru ekspertu padome pavasarī izveidos darba grupu, lai izstrādātu jaunās profesijas standartu, lai skola varētu izstrādāt un licencēt izglītības programmu. Vai mācības jaunajā programmā sāksies ar 1. septembri — tas būs atkarīgs no Nozaru ekspertu padomes darba grupas aktivitātes. Jauniešiem mācības ilgs četrus gadus pēc 9. klases un 1,5 gadu pēc vidusskolas absolvēšanas. Kā mācību spēkus skola piesaistīs zirgkopības nozares praktiķus no Latvijas šķirņu zirgu audzētāju asociācijas, Latvijas zirgaudzētāju biedrības un Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Pašlaik skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar LLU pasniedzēju Laini Orbidāni un zirgkopības speciālisti Irēnu Baufali no Rēzeknes novada.