Briselē aizvadīta Dzīvnieku veselības un labturības sekcija; Vācijā uzliesmojis INAN

Šī gada 13.jūlijā Briselē notika Augu, dzīvnieku, pārtikas un dzīvnieku barības Pastāvīgās komitejas Dzīvnieku veselības un labturības sekcija, kurā Eiropas Komisija dalībvalstis informēja par zirgu infekciozo anēmiju (INAN).

Pasākuma laikā Vācijas pārstāvji informēja, ka 2017. gadā 13 zirgiem konstatēts INAN. Tika ziņots, ka pastāv problēmas ar izsekošanu, no kurienes zirgi ir ievesti Vācijā un kam tie ir tikuši pārdoti. Vācija uzsver, ka ir problēmas ar informācijas iegūšanu no zirgu īpašniekiem. INAN šobrīd skar tikai polo zirgus.

Sagatavota prezentācija publicēta EK mājaslapā internetā: https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee_en

Informācija no Zemkopības ministrijas