Linda Arāja un Jolanta Lapiņa saņem sporta federāciju vadības sertifikātu

Nesen noslēgušās mācības izglītības programmā “Sporta organizācijas vadītājs” un pasniegti sertifikāti. Apmācības organizēja Latvijas Treneru tālākizglītības centrs.

Izglītības programmas mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaņas sporta organizāciju (federāciju/ klubu/ skolu) vadošajam personālam sporta organizācijas darbības nodrošināšanā.

Mācības Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā apmeklēja dažādu sporta veidu federāciju vadītāji, klubu vadītāji no reģioniem, sporta skolu vadošie darbinieki un pašvaldību sporta centru vadītāji, tostarp arī divas pārstāves no jāšanas sporta – sporta kluba “Drostalas” vadītāja Linda Arāja, Latvijas jātnieku federācijas amatieru sekcijas vadītāja un sporta kluba “Rezerves virsnieku apvienība” ģenerālsekretāre Jolanta Lapiņa.

Mācību procesam tika piesaistīti zinoši pasniedzēji sportam aktuālās tēmās – sporta vadība un sporta tiesības, finanšu vadība un sporta mārketings, sponsoru piesaiste augsta sasnieguma sportistu atbalstam, sporta pasākumu un sacensību organizēšanai un tik svarīgā tēma sabiedriskās attiecības, kas sevī ietvēra preses relīžu sagatavošanu, preses konferenču rīkošanu un darbu ar sporta žurnālistiem, pašvaldībām.

Mācību procesā tika analizēts federāciju darbs un darbs ar medijiem, tai skaitā arī Latvijas Jātnieku federācijas darbība.

Kā atzina abas jāšanas sporta pārstāves, šādas mācības sporta nozarē ir nepieciešamas, jo tieši klubi ir tie, kuri vislabāk pārzina attiecīgā sporta veida situāciju savā reģionā, spēj piesaistīt un ieinteresēt vietējos iedzīvotājos sportot un veidot sadarbību ar uzņēmējiem, pašvaldībām sportisko aktivitāšu atbalstīšanā, sponsorēšanā. Cilvēkos – entuziastos ir spēks, kā arī profesionālas zināšanas un plānota rīcība palīdz sasniegt noteiktus mērķus, atzīst Arāja un Lapiņa.