LŠZAA: Atskats uz WBFSH ģenerālo asambleju 2016

No 10.-13.decembrim Ženēvā, Šveicē, notika WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses – Pasaules sporta zirgu audzētāju federācija) ikgadējā ģenerālā asambleja, kuru šogad pie sevis uzņēma Šveices siltasiņu zirgu ciltsgrāmata (ZVCH). Organizācija apvieno sporta zirgu audzēšanas organizācijas (zirgu šķirņu ciltsgrāmatas) visā pasaulē, un tās mērķis ir attīstīt sporta zirgu audzēšanas industriju. WBFSH strādā arī ciešā kontaktā ar FEI – Starptautisko jātnieku sporta federāciju. Šogad asambleju apmeklēja 89 dalībnieki no 24 valstīm.

Asamblejas ietvaros norisinājās seminārs, kurš šogad bija veltīts genomu selekcijai. Zirgkopības speciālisti no visas pasaules iepazinās ar Eiropas Dzīvnieku audzēšanas federācijas Zirgu komitejas darbību un aktivitātēm zirgu genoma izpētē, ar paveikto genomu selekcijas jomā liellopu audzēšanas nozarē, genomu selekcijas pētījumiem ar Šveices Franches-Montagnes zirgu šķirni un atklājumiem genomu selekcijā zirgu darbaspēju uzlabošanā konkūra zirgiem.  Asamblejas dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Šveices siltasiņu zirgu šķirni, tās vēsturi un nozīmi mūsdienās. Semināru apmeklēja arī WBFSH patronese – Dānijas princese Benedikte, kura ir audzētāja vairākiem vaislas ērzeļiem un Grand Prix līmeņa zirgiem iejādē.

Latviju šogad asamblejā pārstāvēja LŠZAA valdes locekles – Aija Luse un Laine Orbidāne, veidojot un uzturot sadarbību ar ārvalstu kolēģiem un gūstot nozīmīgas zināšanas lineārās vērtēšanas sistēmas izstrādei. Balstoties uz citu valstu pieredzi un ieteikumiem, kā arī uzsākot sadarbību ar vācu zinātnieci, Eiropas Dzīvnieku audzēšanas federācijas Zirgu komitejas viceprezidenti Katrīnu Stoku (Kathrin Stock), tuvākajā nākotnē būs iespējama objektīvas, viegli uztveramas zirgu vērtēšanas sistēmas izstrāde. Lineāro vērtēšanu zirgiem pēdējo gadu laikā izmanto vairumā Eiropas valstu, tādi ne vien palielinot datu objektivitāti un uzskatāmību, bet arī virzoties uz zinātnes progresu zirgu audzēšanā – genomu selekcijas virzienā, kur fenotipisko pazīmju raksturošanai ir nenovērtējama nozīme.  Ģenerālajā asamblejā vairākkārtīgi tika uzsvērta savstarpējās sadarbības nozīme, it sevišķi mazo organizāciju starpā, kas ir arī Latvijas šķirnei, arī par sadarbības nozīmi un stiprināšanu starp audzētāju organizācijām un nacionālajām jāšanas sporta federācijām, kā arī konsolidētu vērtēšanas sistēmu izstrādi, kas būtu salīdzināmas vairāku sporta šķirņu starpā. Sarunās ar kolēģiem no Eiropas jājamzirgu šķirņu ciltsgrāmatām tikai iztirzāti jautājumi par pieredzi ar lineāro vērtēšanu, par datu bāžu darbību un konsolidāciju, par ķēvju ģimeņu administrēšanu, kā arī par kopīgu zirgkopības nozares pasākumu organizēšanu.

Avots: LŠZAA