LŠZAA piedalīsies zirgkopības specializācijas ieviešanā 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijā

Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas (LŠZAA) pārstāvji Laine Orbidāne un Aija Galeja aizvadītajā nedēļā piedalījās lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes sanāksmē par profesionālo lauksaimniecisko izglītību.

Sanāksmē tika panākta vienošanās par zirgkopības specializācijas ieviešanu 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijā “Lopkopības tehniķis”. Turpinot darbu pie tā, LŠZAA speciālisti piedalīsies profesijas standarta un mācību programmas izstrādē, kuru apņēmusies realizēt Bebrenes Vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola.